Ekenästräffen 2021

 

   
   

- Vänerlax som nappar mitt i sommaren!

- Trollingfiske i T-shirt och flytväst!

- Femtontusen kronor i första pris

- femtonhundra kronor till största Lax/öring samt även Gös!

- Enastående natur!

Låter det intressant?

Ta då chansen och anmäl Er till Säffle Trollingklubbs 18:e upplaga av Ekenästräffen, trollingtävlingen som med sin placering och tidpunkt är ett unikt evenemang med chans att fånga grov Vänerlax trots 21 grader i ytvattnet! (15.000:-  i förstapris  ) Pengapriser utgår även till de som fångar största lax/öring och gös (2st priser á 1.500:-). Som tidigare år är evenemanget en endagstävling, denna gång Lördagen den 3 juli 2021

Vi hoppas att vi ses i soluppgången i hamnen - VÄLKOMNA!

Tävlingsregler

- Minimum antal deltagare per båt: 2st.

- All tävlan på egen risk.

- VHF  obligatorisk

- Flytväst eller flytoverall obligatoriskt.

- Alkoholförtäring förbjudet under tävlingstid.

- Vind >10m/s eller kraftig åska avbryter tävlingen

- 4h effektiv tävlingstid gäller som tävlingsgrundande om tävlingen måste avbrytas.

- Överlämning av fisk mellan team eller utomtävlande förbjudet.

- Mäskning förbjudet.

- Max 10st beten fiskande samtidigt per båt.

- Fiske med död betesfisk är tillåtet om det sker under kända metoder.

- Max 6st Laxar/Öringar får vägas in.

- Max 6st Gösar får vägas in.

- Minimilängd, Lax/Öring: 62cm.

- Minimilängd, Gös: 50 cm.

- Lax/Öring under 60cm eller med fettfena skall varsamt återutsättas om sådan fångas.

- Vänerns ordinarie regler för fiske och sjötrafik skall följas.

- Team som bryter mot reglerna diskas omgående.

- Eventuella anmälningar om regelöverträdelse skall meddelas tävlingsledningen direkt efter målgång protestdeposition föreligger mer info om regler på kapensmötet.

Information

- Anmälansavgift 600:-/båtteam, 

- Efteranmälan 1000:- om max antal 50 båtar inte uppnåtts 

sätts in på   Swish  123 107 3642  Eller   BG 874-9129

.-Märk talongen med Team-namn, mobiltelefonnummer samt namn.

- Kom i tid, speciellt om Ni kommer landvägen, hamnen har bara en sjösättnigsramp.

- Kaptensmöte 08:00, minst en deltagare från varje team skall delta.

- Gemensam start med startbåt 08:30.

- Målgång 18:00, då skall alla team ovillkorligen vara innaför sista farledsmärket.

- Invägning och prisutdelning så snart all fångst lämnast in.

- Invägning och mätning utförs av tävlingsledningen i anslutning till sekretariatet.

- Godkänd Lax/Öring ger 5000p/kg, godkänd Gös 2500p/kg

- 15.000:- i första pris 

- 1500:- i kontanter för största Lax/Öring samt även för störst gös.

-Ev vinstskatt betalas av vinnarna

- Dessutom många fina priser till de andra toppplacerade.

- Vid inställd tävling går halva 1:a priset 7500 kr till utsättning av smolt

- Respektera de regler som kommer finnas gällande parkering av bil, och båt.

 

 

 

 

 

Vinnare Ekenästräffen

 

2003  Team Lasse stefans  Arvika

2004  Team  XXL  Säffle

2005  Team Åsen/Sahlin/TMC  Götene

2006  Team  Kluck  Åmål

2007  Team Hej Lainen  Säffle

2008  Team Spec  Götene

2009  Team Retardoz Karlstad

2010 Team Wikström  Kil

2011 Gladiator GLG Grums

2012 Offshore/Garmin Åmål

2013 Blänket Lidköping

2014 Unik  Säffle

2015 Dilén Kil

2016 Dilén Kil

2017 Snekkerbua Sverige Säffle

2018 Atom Säffle

2019 Njutis Götene

 

 

 


 Anmälda Team Ekenästräffen 2020

                    Det är först när laget betalat in sin startavgift som det tilldelas ett start nr. 

                 Tel 0705116124


 

 

Start nr  1

Team  Atom

Ort.  

 


 

 

Start nr  2

Team  Slom

Ort.   

 


 

Start nr  3

Team  Blaser

 Ort.   

 


 

Start nr  4

Team  Blänket

Ort.  

 


 

Start nr  5

Team  Laxflax

Ort.   

 


 

 Start nr  6

Team Campos

Ort.  

 


 

Start nr  7

Team  Rapalaproguide

  Ort.   

 


 

Start nr  8

Team  Daiwa

Ort.  

 


 

Start nr  9

Team  Årnäs

 Ort.  

 

 


 

Start nr  10

Team  Unik

Ort.  

 


 

Start nr  11

Team   Johsan

Ort.  

  

Start nr  12

Team    BamseXXL

Ort.  


 

 

Start nr 13

Team  PP

 Ort.   


 


 

Start nr 14

Team  AC/DC

 Ort.   

 


 

Start nr 15

Team  Säfflebåtar

 Ort.  

 

 


 

Start nr 16

Team  Farson 

Ort.  

 

  

 

  

Start nr 17

Team Kroken 

  Ort.  

 

 


 

Start nr 18

Team   V-Bro 

 Ort.  

 


 

Start nr 19

Team  Liston

Ort.  

 

 


 

Start nr 20

Team  Nordan

 Ort.  

 


 

Start nr 21

Team   Dizel

 Ort.  

 

 


Start nr 22

Team  Beason

 Ort.  

 

 


 

Start nr 23

Team   Locklifters

 Ort.   

 

 


 

Start nr 24

Team  Knäckehäxan

Ort.  

 


 

Start nr 25

Team  Nylander/Nordh

Ort.   

 

 


 

Start nr 26

Team  Stella " Laxbussen"

Ort.   

 

 


 

Start nr 27

Team Wibbe

 Ort.  

 


 

Start nr 28

Team    Arvika 

 Ort.  


 

Start nr 29

Team  Håkansson 

 Ort. 


 

Start nr 30

Team  Galten 

 Ort.  


 

 

 

Start nr 31

Team  Blücher

 Ort.  


 

 

 

Start nr 32

Team R/B

  Ort.  


 

 

 

Start nr 33

Team  Ghostpepper

Ort.  

 

 


 

 

 

Start nr 34

Team Mysteriegänget

Ort. 

 

 

 


 

 

Start nr 35

Team  Öhrn

Ort. 


 

Start nr  36

Team  Spec

 Ort.

 

 


 

 Start nr  37

Team  Brynja Boys

Ort.  

 


Start nr 38

Team 7 Knop

 

 


 

Start nr 39

Team Krantz

  

 


 

 

Start nr 40

Team Slice of life

 

 


 

 

 Start nr 41

 Team

 

 

  

 


 

 Start nr 42

 Team

 


 

Start nr 43

Team      

 

 

 


 Start nr 44

Team

 

 

 


 Start nr 45

Team

 

 

 


 Start nr 46

 Team

 

 

 


 Start nr 47

 Team

 

 

 


 Start nr 48

 Team

 

 


 Start nr 49

 Team

 

 

 


 Start nr 50

 Team